Adress

Musikcafé After Eight
Storgatan 6
68600 Jakobstad
FINLAND

+358 44 7816 512
FI46 2015 1800 0038 47
NDEAFIHH
www.aftereight.fi
cafe@aftereight.fi


AE tackar finansiärerna!

ELY-centralen i Österbotten

Undervisnings- och kulturministeriet

Staden Jakobstad

Svenska Kulturfonden

Pedersöre kommun

Nykarleby stad

Larsmo kommun

Kronoby kommun

Strengbergs stiftelse

Svensk-Österbottniska samfundet

Otto A. Malms donationsfond

Inrikesministeriet /Integrationsfonden

Concordia /Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Aktion Österbotten

CIMO

Konstsamfundet

Harry Schaumans stiftelse

Gesellius fond

Personal

Mecki Andersson
verksamhetsledare
email: mecki@aftereight.fi
Beni Edström - verkstad
föreningens ordförande
email: beni@aftereight.fi
Elin Härmälä
ekonomi
email: elin@aftereight.fi

Sofia Jansson - kök
email: kok@aftereight.fi
Stefan Forsman - kök
email: kok@aftereight.fi
Anitha Björknäs-Flinck - kök
email: kok@aftereight.fi
Emilia Påvall - kök
email: kok@aftereight.fi
Lotta Holm - café
email: cafe@aftereight.fi
Mimmi West - café
email: cafe@aftereight.fi
Johanna Forsman - café
email: johanna@aftereight.fi

Ia Wingren - verkstad
email: ia@aftereight.fi
Anders Kackur - verkstad
email: anders@aftereight.fi
Mia Sundström - verkstad
email: mia@aftereight.fi

Camilla Sjöskog
uppsökande ungdomsarbete
email: camilla@aftereight.fi
tfn: 044 7054678
Ida Westerlund
uppsökande ungdomsarbete
email: ida@aftereight.fi
tfn: 044 7476968
Sari Backlund
uppsökande ungdomsarbete
email: sarib@aftereight.fi
tfn: 044 7816115

Patrik Vesterlund pappaledig
email: cafe@aftereight.fi

Föreningen

Sedan starten 1987 har Musikcafé After Eight i Jakobstad strävat efter att vara en kreativ och levande mötesplats. Vi vill ge utrymme för kulturell mångfald i nejden genom olika aktiviteter och evenemang.

Till verksamheten hör kulturproduktion, ungdomsverkstäder, uppsökande ungdomsarbete, kulturmontörsutbildning, café, lunchrestaurang, hostel - och konferens-verksamhet, samt olika projekt, kurser och evenemang.

Verksamheten är drogfri och vår önskan är att den ska genomsyras av öppenhet, omtanke och engagemang. Vi vill att drömmar och visioner ska få leva och komma till uttryck genom verksamhetens många delar.

Läs mer...