AE:s UNGDOMSVERKSAMHET

Projektet E-LAB är en del av Musikcafé After Eights ungdomsverksamhet som även omfattar ungdomsverkstaden AE Verkstad och uppsökande ungdomsarbete. Är du i åldern 16-29 kan du arbeta i AE Verkstad för kortare eller längre perioder. Ungdomsverkstaden erbjuder praktiskt arbete inom en rad olika områden, bland annat kreativt arbete, hantverk, keramik, bildkonst,  trä- och målningsarbeten. Som praktikant finns även möjlighet att bli bekant med olika yrkesroller inom databranschen, café och kök.

Vi vill:

  • ge meningsfull arbetspraktik
  • uppmuntra till fortsatta studier eller arbete
  • utmana dig att ta kontroll över vardagen

Handledare: Beni Edström, Mia Sundström och Anders Kackur

Är du intresserad, ta kontakt med After Eight 781 6500 eller Arbets- och Näringsbyrån i Jakobstad, tfn 010 6040072

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att nå och vägleda ungdomar i åldern 15-29 år som avbrutit sina studier, saknar studieplats eller motivation. Verksamheten är ett samarbete med Kokkotyöstiftelsen/Retro och utförs i hela Jakobstadsregionen.

Måns Aldén
Musikcafé After Eight rf
GSM: 044-7476968
mans@aftereight.fi
Facebook: Måns AfterEight

Camilla Sjöskog
Musikcafé After Eight rf
GSM:
camilla@aftereight.fi
Facebook: Camilla AfterEight

Sari Kalliosaari
Anna-Lena Starck (föräldraledig)
Musikcafé After Eight rf
GSM: 044-7816115
sari@aftereight.fi
Facebook: Sari AfterEight

Anna-Lena Starck (föräldraledig)