MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT R.F.

E-LAB är en del av Musikcafé After Eights ungdomsverksamhet. Ni hittar oss mitt i Jakobstads centrum.

Grundtanken med Musikcafé After Eights trettioåriga verksamhet har varit att det som görs ska präglas av öppenhet och engagemang i en miljö som andas framtidstro. Vi vill ge utrymme för kulturell mångfald i nejden genom olika aktiviteter och evenemang. Till verksamheten hör ungdomsverkstäder, uppsökande ungdomsarbete, kulturproduktion, café, lunchrestaurang, konferensverksamhet, samt olika projekt, kurser och evenemang. Verksamheten är drogfri, tröskeln ska vara låg och vår önskan är att den ska genomsyras av öppenhet, omtanke och engagemang. Vi vill att drömmar och visioner ska få leva och komma till uttryck genom verksamhetens många delar. Välkommen!

Musikcafé After Eight • Storgatan 6 • 68600 Jakobstad

http://www.aftereight.fi