OM PROJEKTET

E-LAB är ett tvåårigt EU-finansierat Leaderprojekt vars mål är att utveckla nya modeller för att minska långvarig arbetslöshet bland ungdomar och unga vuxna. Vi jobbar för att stärka individens förutsättningar på arbetsmarknaden genom entreprenörskap och evenemangsproduktion.

Entreprenörskap handlar i detta sammanhang inte nödvändigtvis om att starta och driva ett företag utan att utveckla kreativitet, initiativförmåga och självförtroende – egenskaper som är viktiga för att självständigt kunna planera verksamhet och förverkliga idéer, oavsett om det sker i det privata eller professionella livet.

Projektet är riktat till allmänheten, men främst unga och unga vuxna som vill öka sin kompetens och få nya kontakter till arbetslivet. E-LAB vill genom nätverkande och samarbeten mellan ungdomsverkstäder, utbildningar, näringsliv och samhället i stort hitta en plats åt alla, oberoende förutsättningar.