PROJEKTI

E-LAB on kaksivuotinen EU-rahoitteinen Leaderprojekti jonka tavoitteena on kehittää uusia malleja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Haluamme yrittäjyyden ja tapahtumatuotannon keinoin vahvistaa yksilön asemaa työmarkkinoilla.

Meistä yrittäjyys voi, yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi, olla luovuuden, aloitteellisuuden ja itseluottamuksen kehittämistä.Nämä ominaisuudet ovat työ- sekä yksityiselämässä toiminnan suunnittelun ja ideoiden toteuttamisen kannalta keskeisiä.

Projektin ensisijainen kohderyhmä on nuoret ja nuoret aikuiset jotka haluavat kehittää osaamistaan ja luoda uusia suhteita työelämään. E-LAB haluaa nuorisotyöpajojen, koulutuksien, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan välisillä yhteistyömuodoilla ja verkostoitumisella parantaa kaikkien edellytyksiä löytää oma paikkansa.