Sedan starten 1987 har Musikcafé After Eight i Jakobstad strävat efter att vara en kreativ och levande mötesplats. Vi vill ge utrymme för kulturell mångfald i nejden genom olika aktiviteter och evenemang.

Till verksamheten hör kulturproduktion, ungdomsverkstäder, uppsökande ungdomsarbete, kulturmontörsutbildning, café, lunchrestaurang, hostel - och konferens-verksamhet, samt olika projekt, kurser och evenemang.

Verksamheten är drogfri och vår önskan är att den ska genomsyras av öppenhet, omtanke och engagemang. Vi vill att drömmar och visioner ska få leva och komma till uttryck genom verksamhetens många delar. Välkommen!

Musikcafé After Eight r.f.

Kulturproduktion

Vi vill erbjuda ett brett och mångsidigt kulturutbud med konserter, utställningar, kurser och evenemang. Till de regelbundna aktiviteterna hör Culture Club, Café Social och Qvinnocafé. Jul på Södermalm, Bazaar Södermalm och sommarkonserter på innergården hör till större årligen återkommande evenemang.

Ungdomsverkstäder

Föreningen erbjuder arbetspraktik till ungdomar i åldern 16-29 år. Verkstäderna Media Lab, Café, Kök och Verkstad ger möjlighet att pröva på olika former av praktiskt arbete. Under praktiktiden vill vi utveckla sociala färdigheter och uppmuntra till fortsatta studier eller arbete.

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att nå och vägleda ungdomar i åldern 15-29 år som avbrutit sina studier, saknar studieplats eller motivation. Verksamheten är ett samarbete med Kokkotyöstiftelsen/Retro och utförs i hela Jakobstadsregionen.

Mångkulturella mötesplatser

Föreningen vill även bidra till att öka förståelsen för andra kulturer. Kvällsaktiviteterna Café Social och Qvinnocafé lyfter fram olika kulturer och skapar utrymme för möten mellan människor från olika delar av världen.

Kulturmontörsutbildning

Utbildningen till kulturmontör leder till grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion med inriktning inom kultur. Utbildningen är 3-årig (120 sv) och sker i samarbete med Optima. En stor del av studierna utgörs av praktiskt arbete rörande evenemang och kulturaktiviteter.

Café och lunchrestaurang

Caféet är verksamhetens hjärta där mänskliga möten uppstår och livet pulserar! Här serveras dagligen väl- smakande husmanskost med känsla av vardagslyx. Matbröd och bakverk av olika slag bakas i vårt eget bageri och kan avnjutas i samband med lunch eller över en kopp gott kaffe. Sommartid förvandlas innergården till en solig oas mitt i stadens centrum.

Hostel lilja

Ett stenkast från torget finns vårt unika vandrarhem med 20 bäddplatser fördelade på åtta personligt inredda rum. Byggnaden som är från 1840-talet har renoverats omsorgsfullt och blev klar 2002. Förutom inkvartering kan vi också erbjuda konferensutrymme, allmän bastu och cykeluthyrning.

Musikcafé After Eight vill:

  • att omtanken om människan och människors lika värde ska genomsyra verksamheten
  • öka förståelse, tolerans och öppenhet såväl mot den egna som mot andra kulturer
  • skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och agera med hänsyn och respekt mot varandra och miljön
  • ge utrymme för enskilda initiativ och skapa en känsla av delaktighet
  • att verksamheten skall präglas av en befriande och kreativ anda med utrymme att växa som individer