Om Musikcafé After Eight

Föreningen Musikcafé After Eight r.f. är en ungdomsförening som har funnits och drivit ungdomsaktiviteter i mer än 30 år. Grundidén har från starten varit att skapa en alternativ mötesplats för ungdomar och samtidigt engagera och aktivera dem. 

Verksamheten är drogfri och vår önskan är att den ska genomsyras av öppenhet, omtanke och engagemang. Vi vill att drömmar och visioner ska få leva och komma till uttryck genom verksamhetens många delar.

En viktig del av vår verksamhet är också att erbjuda en trygg och motiverande arbetsmiljö för de ungdomar som gör praktik på ungdomsverkstaden AE Verkstad.

 


Musikcafé After Eight r.f.
Storgatan 6
68600 Jakobstad
06 781 6500
http://www.aftereight.fi